Politica de confidențialitate

 • Home
 • Politica de confidențialitate

Date de identificare:
ARHIMED RADIOLOGY S.R.L.
Adresa: Strada Hatman Șendrea nr.2, Iași
Registrul Comertului: J22/12/06.01.2004
CUI: 16030628
E-mail: contact@arhimed.ro

Confidentialitate

www.arhimed.ro va folosi datele personale transmise de utilizator doar in scopul mentionat, al livrarii de servicii sau al transmiterii de mesaje promotionale catre acesta. Administratorii acestui site nu vor face publice si nu vor instraina gratuit sau contra cost date privind informatii personale ale clientilor. Acordul dat pentru termenii si conditiile enuntati pe www.arhimed.ro reprezinta asumarea acestora de catre cumparator.

Orice alta problema cauzata de produsele si serviciile prezentate in cadrul www.arhimed.ro care nu apare mentionata in prezentul document se va solutiona pe cale amiabila. In caz contrar, competenta revine instantelor de judecata din Romania.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

ARHIMED RADIOLOGY S.R.L. cu sediul in Strada Hatman Șendrea nr.2, Iași, email contact@arhimed.ro garanteaza ca va continua sa prelucreze datele furnizate de clientii sai in conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Definitii

„Date cu caracter personal" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

"Prelucrare" inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

ARHIMED RADIOLOGY S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.
Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor / clientilor privind situatia contului lor de pe www.arhimed.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.
Prin completarea datelor dvs. in formularul de contact declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a ARHIMED RADIOLOGY S.R.L. si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre ARHIMED RADIOLOGY S.R.L. si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre ARHIMED RADIOLOGY S.R.L.. si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.
Prin citirea prezentei Politici de confidentialitate ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal care va privesc;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (de exemplu atunci cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarilor;
 • dreptul de a va opune prelucrarii si de a solicita stergerea datelor;
 • dreptul de a fi notificat in caz de incalcari a securitatii datelor;
 • dreptul de a va retrage consimtamantul;
 • dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa ARHIMED RADIOLOGY S.R.L., in Str. Sever Zotta Nr.16, jud. Iasi va puteti exercita, in mod gratuit, drepturile mentionate mai sus.

Astfel, www.arhimed.ro poate notifica utilizatorii / clientii privind ofertele curente prin newsletter si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Orice utilizator /client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.arhimed.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@arhimed.ro cu subiectul "Dezabonare".